• Genel
  • Erzak Paketi - Gıda Bağışı
Erzak Paketi - Gıda Bağışı

İslâm, toplum hayatında fakir ile zengin arasındaki husûmet ve hasedi bertaraf etmek, dengeyi muhâfaza ve muhabbeti temin etmek için; maldan cömertliğin asgarîsi olan zekâtı farz kılmıştır. İslâm kardeşliğini daha ileri bir seviyede gerçekleştirmek ve her mü’mini “ganî bir gönle sahip kılmak” için ilâhî bir mecbûriyet olan zekât yanında vicdânî bir mecbûriyet olan sadaka ve infâkı da teşvik etmiştir.

Sadakalarınızı vakfımız vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine, savaş mağduru mültecilere ve Kur’an talebelerine ulaştırabilirsiniz.

Bağış Sepetim

    Bağış sepetiniz boş.